wordbook

韓国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-KOREAN
  1. 引き去る

  2. ひ き さ る
  3. hi ki sa ru
  1. 뺀다

  2.  
  3. ppaen ta
詳細