wordbook

韓国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-KOREAN
 1. 分け前

 2. わ け まえ
 3. wa ke mae
 1.  
 2. moks
詳細
 1. 商レジスタ

 2. しょう れじすた
 3. syou rezisuta
 1. 몫기록기

 2.  
 3. moks ki rok ki
詳細
 1. 分け前のない

 2. わ け まえ の ない
 3. wa ke mae no nai
 1. 몫이 없다

 2.  
 3. moks i eobs ta
詳細