wordbook

KAMUS JEPANG

DICTIONARY JAPANESE-INDONESIAN
 1. zat kapur

 2.  
 3.  
 1. karusiumu

 2. カルシウム
 3. かるしうむ
DET
 1. zat makanan

 2.  
 3.  
 1. eiyouso

 2. 栄養素
 3. えいようそ
DET
 1. zat pembakar

 2.  
 3.  
 1. sanso

 2. 酸素
 3. さんそ
DET
 1. zat putih telur

 2.  
 3.  
 1. tanpaku

 2. タンパク
 3. たんぱく
DET
 1. zebra

 2.  
 3.  
 1. sima ba , simauma , zebura

 2. しま馬,縞馬,ゼブラ
 3. しま ば , しまうま , ぜぶら
DET
 1. ziarah

 2.  
 3.  
 1. sankei , o mai ri , hakamai ri , sanpai

 2. 参詣,お参り,墓参り,参拝
 3. さんけい , お まい り , はかまい り , さんぱい
DET
 1. zig-zag

 2.  
 3.  
 1. inazumagata no

 2. 稲妻形の
 3. いなずまがた の
DET
 1. zina

 2.  
 3.  
 1. mittuu , hurin , 【 setumei 】 zinah to mo tuzu ru

 2. 密通,不倫,【説明】zinahとも綴る
 3. みっつう , ふりん , 【 せつめい 】 zinah と も つづ る
DET
 1. zina(h)

 2.  
 3.  
 1. hugi sei teki kankei , hurin , kantuu , mittuu

 2. 不義性的関係,不倫,姦通,密通
 3. ふぎ せい てき かんけい , ふりん , かんつう , みっつう
DET
 1. zinah

 2.  
 3.  
 1. mittuu , hurin , 【 setumei 】 zina to mo tuzu ru

 2. 密通,不倫,【説明】zinaとも綴る
 3. みっつう , ふりん , 【 せつめい 】 zina と も つづ る
DET
 1. zodiak

 2.  
 3.  
 1. seiza

 2. 星座
 3. せいざ
DET
 1. Zohal

 2.  
 3.  
 1. dosei

 2. 土星
 3. どせい
DET
 1. Zohrah

 2.  
 3.  
 1. kinsei

 2. 金星
 3. きんせい
DET
 1. zona

 2.  
 3.  
 1. zo-n , tiiki , kuiki , titai

 2. ゾーン,地域,区域,地帯
 3. ぞーん , ちいき , くいき , ちたい
DET
 1. zone

 2.  
 3.  
 1. zo-n , tiiki , kuiki , titai

 2. ゾーン,地域,区域,地帯
 3. ぞーん , ちいき , くいき , ちたい
DET
 1. zoologi

 2.  
 3.  
 1. doubutugaku

 2. 動物学
 3. どうぶつがく
DET
 1. zuriah

 2.  
 3.  
 1. sison , syusi

 2. 子孫,種子
 3. しそん , しゅし
DET