wordbook

JAPANS WOORDENBOEK

DICTIONARY JAPANESE-DUTCH
 1. aan het koeken

 2.  
 3.  
 1. ke- kingu

 2. ケーキング
 3. けー きんぐ
DET
 1. aan het koeken eigendom

 2.  
 3.  
 1. nenketu sei

 2. 粘結性
 3. ねんけつ せい
DET
 1. aan het koeken mogendheid

 2.  
 3.  
 1. nenketu ryoku

 2. 粘結力
 3. ねんけつ りょく
DET
 1. aan het koeken steenkool

 2.  
 3.  
 1. nenketu sumi

 2. 粘結炭
 3. ねんけつ すみ
DET
 1. aan het koeken toevoeging

 2.  
 3.  
 1. nenketu zai

 2. 粘結材
 3. ねんけつ ざい
DET
 1. aan het kondigen

 2.  
 3.  
 1. kouzi

 2. 公示
 3. こうじ
DET
 1. aan het kondigen agent

 2.  
 3.  
 1. sikou kensyutu zai

 2. 歯垢検出剤
 3. しこう けんしゅつ ざい
DET
 1. aan het kondigen functie

 2.  
 3.  
 1. kouzi kinou

 2. 公示機能
 3. こうじ きのう
DET
 1. aan het kondigen oplossing

 2.  
 3.  
 1. kenzi eki

 2. 顕示液
 3. けんじ えき
DET
 1. aan het lopen boot

 2.  
 3.  
 1. yotto

 2. ヨット
 3. よっと
DET
 1. aan het lopen boot

 2.  
 3.  
 1. hansen

 2. 帆船
 3. はんせん
DET
 1. aan het lopen dag

 2.  
 3.  
 1. syukkou bi

 2. 出港日
 3. しゅっこう び
DET
 1. aan het lopen handleiding

 2.  
 3.  
 1. koukai sasizusyo

 2. 航海指図書
 3. こうかい さしずしょ
DET
 1. aan het lopen lengte

 2.  
 3.  
 1. yotto no zentyou

 2. ヨットの全長
 3. よっと の ぜんちょう
DET
 1. aan het lopen lijst

 2.  
 3.  
 1. syukkou hyou

 2. 出港表
 3. しゅっこう ひょう
DET
 1. aan het lopen magister

 2.  
 3.  
 1. koukai tyou

 2. 航海長
 3. こうかい ちょう
DET
 1. aan het lopen oorlogsbodem

 2.  
 3.  
 1. hansou gunkan

 2. 帆走軍艦
 3. はんそう ぐんかん
DET
 1. aan het lopen order

 2.  
 3.  
 1. koukai sasizu

 2. 航海指図
 3. こうかい さしず
DET
 1. aan het lopen overeenkomst

 2.  
 3.  
 1. haisen kyoutei

 2. 配船協定
 3. はいせん きょうてい
DET
 1. aan het lopen plezierboot

 2.  
 3.  
 1. hansou kanu-

 2. 帆走カヌー
 3. はんそう かぬー
DET
 1. aan het lopen termen

 2.  
 3.  
 1. syukkou zyouken

 2. 出港条件
 3. しゅっこう じょうけん
DET
 1. aan het lopen tijd

 2.  
 3.  
 1. syukkou zikan

 2. 出航時間
 3. しゅっこう じかん
DET
 1. aan het lopen vrijbrief

 2.  
 3.  
 1. syukkou kyoka

 2. 出航許可
 3. しゅっこう きょか
DET
 1. aan het nemen staafje

 2.  
 3.  
 1. isi suu mitumori syaku

 2. 石数見積尺
 3. いし すう みつもり しゃく
DET
 1. aan het nemen wedstrijd

 2.  
 3.  
 1. nazoto ki ge-mu

 2. 謎解きゲーム
 3. なぞと き げーむ
DET
 1. aan het schaffen bank

 2.  
 3.  
 1. syoukei ginkou

 2. 承継銀行
 3. しょうけい ぎんこう
DET
 1. aan het slaan

 2.  
 3.  
 1. ouen

 2. 応援
 3. おうえん
DET
 1. aan het slaan onwilleke reactie

 2.  
 3.  
 1. honyuu hansya

 2. 哺乳反射
 3. ほにゅう はんしゃ
DET
 1. aan het slaan samengesteld

 2.  
 3.  
 1. hakkon zai

 2. 発根剤
 3. はっこん ざい
DET
 1. aan het slaan schade

 2.  
 3.  
 1. u e ita mi

 2. 植え傷み
 3. う え いた み
DET