wordbook

KAMUS JEPANG

DICTIONARY JAPANESE-INDONESIAN
 1. quran

 2.  
 3.  
 1. ko-ran

 2. コーラン
 3. こーらん
DET
 1. Quran

 2.  
 3.  
 1. ko-ran

 2. コーラン
 3. こーらん
DET
 1. qariah

 2.  
 3.  
 1. ko-ran wo tona eru onna no hito

 2. コーランを唱える女の人
 3. こーらん を とな える おんな の ひと
DET
 1. qari

 2.  
 3.  
 1. ko-ran wo tona eru otoko no hito

 2. コーランを唱える男の人
 3. こーらん を とな える おとこ の ひと
DET