wordbook

HAPON DIKSYUNARYO

DICTIONARY JAPANESE-TAGALOG
 1. aalaga ng ang edad

 2.  
 3.  
 1. rouzin kaigo

 2. 老人介護
 3. ろうじん かいご
DET
 1. abay pison

 2.  
 3.  
 1. ro-ra- ・ riteina-

 2. ローラー・リテイナー
 3. ろーらー ・ りていなー
DET
 1. access panahon

 2.  
 3.  
 1. ro-karu bangumi housou zikantai

 2. ローカル番組放送時間帯
 3. ろーかる ばんぐみ ほうそう じかんたい
DET
 1. agham ng paggawa

 2.  
 3.  
 1. roudou kagaku

 2. 労働科学
 3. ろうどう かがく
DET
 1. agham ng robotics

 2.  
 3.  
 1. robotto gaku

 2. ロボット学
 3. ろぼっと がく
DET
 1. aksaya ang sangkap

 2.  
 3.  
 1. rouhi suru

 2. 浪費する
 3. ろうひ する
DET
 1. aksidente sa kalye

 2.  
 3.  
 1. rozyou no ziko

 2. 路上の事故
 3. ろじょう の じこ
DET
 1. aksidente sa trabaho

 2.  
 3.  
 1. roudousaigai

 2. 労働災害
 3. ろうどうさいがい
DET
 1. aksidenteng spillage

 2.  
 3.  
 1. rousyutu ziko

 2. 漏出事故
 3. ろうしゅつ じこ
DET
 1. alibugha paggasta

 2.  
 3.  
 1. rouhi

 2. 浪費
 3. ろうひ
DET
 1. alpabetiko karakter

 2.  
 3.  
 1. ro-ma zi

 2. ローマ字
 3. ろーま じ
DET
 1. Alpine hardin

 2.  
 3.  
 1. rokku ga-den

 2. ロックガーデン
 3. ろっく がーでん
DET
 1. ang aking mga lumang buto

 2.  
 3.  
 1. roukotu

 2. 老骨
 3. ろうこつ
DET
 1. ang cross ng Lorraine

 2.  
 3.  
 1. rore-nu zyuuzi

 2. ロレーヌ十字
 3. ろれーぬ じゅうじ
DET
 1. Ang haba ng lubid

 2.  
 3.  
 1. ro-pu 1 pon

 2. ロープ1本
 3. ろーぷ 1 ぽん
DET
 1. ang haba putter

 2.  
 3.  
 1. rongu ・ pata-

 2. ロング・パター
 3. ろんぐ ・ ぱたー
DET
 1. ang sakit na ginugol

 2.  
 3.  
 1. rouhi sa re ta

 2. 浪費された
 3. ろうひ さ れ た
DET
 1. anghina ng pagsisikap

 2.  
 3.  
 1. rousaku kyousinsyou

 2. 労作狭心症
 3. ろうさく きょうしんしょう
DET
 1. anghina pagsisikap

 2.  
 3.  
 1. rousaku sei kyousinsyou

 2. 労作性狭心症
 3. ろうさく せい きょうしんしょう
DET
 1. angulus ng costae

 2.  
 3.  
 1. rokkotu sumi

 2. 肋骨角
 3. ろっこつ すみ
DET
 1. anim rowed barley

 2.  
 3.  
 1. rokuzyou oomugi

 2. 六条オオムギ
 3. ろくじょう おおむぎ
DET
 1. anti-iipon

 2.  
 3.  
 1. rouka bousi no

 2. 老化防止の
 3. ろうか ぼうし の
DET
 1. antiaging epekto

 2.  
 3.  
 1. rouka bousi kouka

 2. 老化防止効果
 3. ろうか ぼうし こうか
DET
 1. antiaging gamot

 2.  
 3.  
 1. rouka bousi yaku : kou rou yaku

 2. 老化防止薬 : 抗老薬
 3. ろうか ぼうし やく : こう ろう やく
DET
 1. apoy ng pugon

 2.  
 3.  
 1. ro ni hi wo i reru

 2. 炉に火を入れる
 3. ろ に ひ を い れる
DET
 1. apply lohika

 2.  
 3.  
 1. ronri wo moti iru

 2. 論理を用いる
 3. ろんり を もち いる
DET
 1. apuyan oras

 2.  
 3.  
 1. rohen de no toki

 2. 炉辺での時
 3. ろへん で の とき
DET
 1. apuyan pera

 2.  
 3.  
 1. ro zei

 2. 炉税
 3. ろ ぜい
DET
 1. arandela ang pagkulo

 2.  
 3.  
 1. ro-bu seiren

 2. ローブ精練
 3. ろーぶ せいれん
DET
 1. arandela ang sinulid

 2.  
 3.  
 1. ro-bu ya-n

 2. ローブヤーン
 3. ろーぶ やーん
DET