wordbook

HAPON DIKSYUNARYO

DICTIONARY JAPANESE-TAGALOG
 1. ako masyadong gamot

 2.  
 3.  
 1. zoro hin

 2. ゾロ品
 3. ぞろ ひん
DET
 1. akusatibo ng kalidad

 2.  
 3.  
 1. zokusei no tai tadasu

 2. 属性の対格
 3. ぞくせい の たい ただす
DET
 1. amplifier na host

 2.  
 3.  
 1. zouhuku syukusyu

 2. 増幅宿主
 3. ぞうふく しゅくしゅ
DET
 1. amplifying sistema

 2.  
 3.  
 1. zouhuku souti

 2. 増幅装置
 3. ぞうふく そうち
DET
 1. ang buong lawak

 2.  
 3.  
 1. zonbun ni

 2. 存分に
 3. ぞんぶん に
DET
 1. ang followup

 2.  
 3.  
 1. zokuhou

 2. 続報
 3. ぞくほう
DET
 1. ang panginginig

 2.  
 3.  
 1. zotto suru

 2. ゾッとする
 3. ぞっと する
DET
 1. ang takot

 2.  
 3.  
 1. zotto suru

 2. ゾッとする
 3. ぞっと する
DET
 1. ani pagtaas

 2.  
 3.  
 1. zousyuu

 2. 増収
 3. ぞうしゅう
DET
 1. apila sa bulgar lasa

 2.  
 3.  
 1. zokuu ke suru

 2. 俗受けする
 3. ぞくう け する
DET
 1. artipisyal na bulaklak

 2.  
 3.  
 1. zouka

 2. 造花
 3. ぞうか
DET
 1. attribute balarila

 2.  
 3.  
 1. zokusei bunpou

 2. 属性文法
 3. ぞくせい ぶんぽう
DET
 1. attribute na halaga

 2.  
 3.  
 1. zokusei ti

 2. 属性値
 3. ぞくせい ち
DET
 1. attribute na pang-uri

 2.  
 3.  
 1. zokusei keiyousi

 2. 属性形容詞
 3. ぞくせい けいようし
DET
 1. attribute salita

 2.  
 3.  
 1. zokusei go

 2. 属性語
 3. ぞくせい ご
DET
 1. augmented nangunguna

 2.  
 3.  
 1. zouhuku tankyoku yuudou

 2. 増幅単極誘導
 3. ぞうふく たんきょく ゆうどう
DET
 1. ay popularized

 2.  
 3.  
 1. zokka suru

 2. 俗化する
 3. ぞっか する
DET
 1. Ayusin ang mga numero

 2.  
 3.  
 1. zougen suru

 2. 増減する
 3. ぞうげん する
DET
 1. bagong inisyu stock

 2.  
 3.  
 1. zousi sinkabu

 2. 増資新株
 3. ぞうし しんかぶ
DET
 1. bagsak organs

 2.  
 3.  
 1. zouki huzen

 2. 臓器不全
 3. ぞうき ふぜん
DET
 1. bakuran na numero

 2.  
 3.  
 1. zousen bangou

 2. 造船番号
 3. ぞうせん ばんごう
DET
 1. balat ng crawl

 2.  
 3.  
 1. zotto sa seru

 2. ゾッとさせる
 3. ぞっと さ せる
DET
 1. baradero kamay

 2.  
 3.  
 1. zousensyo no syokkou tati

 2. 造船所の職工たち
 3. ぞうせんしょ の しょっこう たち
DET
 1. barium sulpate

 2.  
 3.  
 1. zoueizai

 2. 造影剤
 3. ぞうえいざい
DET
 1. barium sulpit

 2.  
 3.  
 1. zoueizai

 2. 造影剤
 3. ぞうえいざい
DET
 1. barko numero

 2.  
 3.  
 1. zousen bangou

 2. 造船番号
 3. ぞうせん ばんごう
DET
 1. bastos karamihan ng tao

 2.  
 3.  
 1. zokusyuu

 2. 俗衆
 3. ぞくしゅう
DET
 1. bastos kasaysayan

 2.  
 3.  
 1. zoku si

 2. 俗史
 3. ぞく し
DET
 1. bato bumubuo ng mineral

 2.  
 3.  
 1. zougankoubutu

 2. 造岩鉱物
 3. ぞうがんこうぶつ
DET
 1. batten para sa sahig

 2.  
 3.  
 1. zoukin zuri

 2. ぞうきんずり
 3. ぞうきん ずり
DET