wordbook
DICTIONNAIRE JAPONAISDICTIONARY JAPANESE-FRENCH

françaisélargissant fissures

français/pron Alphabet 

français/pron Kana 

japonais/Alphabethiro garu kiretu

japonais/Raw広がる亀裂

japonais/Kanaひろ がる きれつ