wordbook
DICTIONNAIRE JAPONAISDICTIONARY JAPANESE-FRENCH

françaisrépandu élève

français/pron Alphabet 

français/pron Kana 

japonais/Alphabetkouhan na ryuuki

japonais/Raw広範な隆起

japonais/Kanaこうはん な りゅうき