wordbook

韓国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-KOREAN
 1. 失いやすい

 2. うしな い やすい
 3. usina i yasui
 1. 잃기 쉽다

 2.  
 3. ilh ki swip ta
詳細
 1. 失う

 2. うしな う
 3. usina u
 1. 잃는다

 2.  
 3. ilh neun ta
詳細
 1. 失われた青春

 2. うしな わ れ た せいしゅん
 3. usina wa re ta seisyun
 1. 잃어버린청춘

 2.  
 3. ilh eo peo rin cheong chun
詳細
 1. 失った喜び

 2. うしな っ た よろこ び
 3. usina xtu ta yoroko bi
 1. 잃은 기쁨

 2.  
 3. ilh eun ki ppeum
詳細
 1. 失った友達

 2. うしな っ た ともだち
 3. usina xtu ta tomodati
 1. 잃은 친구

 2.  
 3. ilh eun chin ku
詳細