wordbook

韓国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-KOREAN
 1. 出っ張り活字

 2. で っ ぱ り かつじ
 3. de xtu pa ri katuzi
 1. 쑥 내민 것 활자

 2.  
 3. ssuk nae min keos hwal ja
詳細
 1. 突き出した岩

 2. つ き だ し た いわ
 3. tu ki da si ta iwa
 1. 쑥 내민 바위

 2.  
 3. ssuk nae min pa wi
詳細
 1. 突き出す

 2. つ き だ す
 3. tu ki da su
 1. 쑥 내민다

 2.  
 3. ssuk nae min ta
詳細