wordbook

韓国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-KOREAN
 1. おび

 2. おび
 3. obi
 1.  
 2. tti
詳細
 1. 帯蝶番

 2. おび ちょうつがい
 3. obi tyoutugai
 1. 띠 경첩

 2.  
 3. tti kyeong cheop
詳細
 1. 帯広告

 2. おび こうこく
 3. obi koukoku
 1. 띠 광고

 2.  
 3. tti kwang ko
詳細
 1. 帯方式

 2. おび ほうしき
 3. obi housiki
 1. 띠 방식

 2.  
 3. tti pang sik
詳細
 1. ストリップ法

 2. すとりっぷ ほう
 3. sutorippu hou
 1. 띠 법

 2.  
 3. tti peop
詳細
 1. 帯水層

 2. たいすいそう
 3. taisuisou
 1. 띠 수층

 2.  
 3. tti su cheung
詳細
 1. 帯水層泉

 2. たいすいそう いずみ
 3. taisuisou izumi
 1. 띠 수층 샘

 2.  
 3. tti su cheung saem
詳細
 1. 帯積み

 2. おび づ み
 3. obi zu mi
 1. 띠 쌓아

 2.  
 3. tti ssah a
詳細
 1. 帯ひも

 2. おび ひも
 3. obi himo
 1. 띠끈

 2.  
 3. tti kkeun
詳細
 1. 帯やすり

 2. おび やすり
 3. obi yasuri
 1. 띠나 소매치기

 2.  
 3. tti na so mae chi ki
詳細
 1. 帯地

 2. おびじ
 3. obizi
 1. 띠를 만들 천

 2.  
 3. tti reul man teul cheon
詳細
 1. 帯マンガ

 2. おび まんが
 3. obi manga
 1. 띠만화

 2.  
 3. tti man hwa
詳細
 1. 帯定規

 2. おび じょうぎ
 3. obi zyougi
 1. 띠자

 2.  
 3. tti ja
詳細
 1. 帯鋼

 2. おびこう
 3. obikou
 1. 띠철

 2.  
 3. tti cheol
詳細
 1. 帯鋸

 2. おびのこ
 3. obinoko
 1. 띠톱

 2.  
 3. tti thop
詳細
 1. 帯鋸ひき

 2. おびのこ ひき
 3. obinoko hiki
 1. 띠톱 끌어

 2.  
 3. tti thop kkeul eo
詳細
 1. 帯のこ盤

 2. おび のこ ばん
 3. obi noko ban
 1. 띠톱기계

 2.  
 3. tti thop ki kye
詳細
 1. 帯鋸で切る

 2. おびのこ で き る
 3. obinoko de ki ru
 1. 띠톱으로 자른다

 2.  
 3. tti thop eu ro ja reun ta
詳細
 1. 短冊状試験片

 2. たんざく じょう しけんへん
 3. tanzaku zyou sikenhen
 1. 띠형견본

 2.  
 3. tti hyeong kyeon pon
詳細
 1. 帯黄褐色の

 2. おび おうかっしょく の
 3. obi oukassyoku no
 1. 띠황갈색의

 2.  
 3. tti hwang kal saek eui
詳細