wordbook

韓国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-KOREAN
 1. 入念に読む人

 2. にゅうねん に よ む ひと
 3. nyuunen ni yo mu hito
 1. 꼼꼼하게 읽는 사람

 2.  
 3. kkom kkom ha ke ilg neun sa ram
詳細
 1. きめの細かい

 2. きめ の こま かい
 3. kime no koma kai
 1. 꼼꼼하다

 2.  
 3. kkom kkom ha ta
詳細
 1. 几帳面な

 2. きちょうめん な
 3. kityoumen na
 1. 꼼꼼한

 2.  
 3. kkom kkom han
詳細
 1. 入念な検査

 2. にゅうねん な けんさ
 3. nyuunen na kensa
 1. 꼼꼼한 검사

 2.  
 3. kkom kkom han keom sa
詳細
 1. 入念な計画

 2. にゅうねん な けいかく
 3. nyuunen na keikaku
 1. 꼼꼼한 계획

 2.  
 3. kkom kkom han kye hoek
詳細
 1. 几帳面な男

 2. きちょうめん な おとこ
 3. kityoumen na otoko
 1. 꼼꼼한 남자

 2.  
 3. kkom kkom han nam ja
詳細
 1. 几帳面な人

 2. きちょうめん な ひと
 3. kityoumen na hito
 1. 꼼꼼한 사람

 2.  
 3. kkom kkom han sa ram
詳細
 1. 几帳面な性格

 2. きちょうめん な せいかく
 3. kityoumen na seikaku
 1. 꼼꼼한 성격

 2.  
 3. kkom kkom han seong kyeok
詳細
 1. 入念な細工

 2. にゅうねん な さいく
 3. nyuunen na saiku
 1. 꼼꼼한 세공

 2.  
 3. kkom kkom han se kong
詳細
 1. 入念な研究

 2. にゅうねん な けんきゅう
 3. nyuunen na kenkyuu
 1. 꼼꼼한 연구

 2.  
 3. kkom kkom han yeon ku
詳細
 1. 入念な提案

 2. にゅうねん な ていあん
 3. nyuunen na teian
 1. 꼼꼼한 제안

 2.  
 3. kkom kkom han je an
詳細
 1. 入念な調査

 2. にゅうねん な ちょうさ
 3. nyuunen na tyousa
 1. 꼼꼼한 조사

 2.  
 3. kkom kkom han jo sa
詳細
 1. 几帳面な主婦

 2. きちょうめん な しゅふ
 3. kityoumen na syuhu
 1. 꼼꼼한 주부

 2.  
 3. kkom kkom han ju pu
詳細
 1. 几帳面な職人

 2. きちょうめん な しょくにん
 3. kityoumen na syokunin
 1. 꼼꼼한 직공

 2.  
 3. kkom kkom han jik kong
詳細
 1. 几帳面な態度

 2. きちょうめん な たいど
 3. kityoumen na taido
 1. 꼼꼼한 태도

 2.  
 3. kkom kkom han thae to
詳細