wordbook

韓国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-KOREAN
 1. 削り代

 2. けず り だい
 3. kezu ri dai
 1. 깎기대

 2.  
 3. kkakk ki tae
詳細
 1. 削り傷

 2. けず り きず
 3. kezu ri kizu
 1. 깎기상처

 2.  
 3. kkakk ki sang cheo
詳細
 1. 値切る人

 2. ねぎ る ひと
 3. negi ru hito
 1. 깎는 사람

 2.  
 3. kkakk neun sa ram
詳細
 1. 値切る

 2. ねぎ る
 3. negi ru
 1. 깎는다

 2.  
 3. kkakk neun ta
詳細
 1. 値引きする

 2. ねび き する
 3. nebi ki suru
 1. 깎는다

 2.  
 3. kkakk neun ta
詳細
 1. 削る

 2. けず る
 3. kezu ru
 1. 깎는다

 2.  
 3. kkakk neun ta
詳細
 1. そぎ継ぎ

 2. そぎ つ ぎ
 3. sogi tu gi
 1. 깎아 계속됨

 2.  
 3. kkakk a kye sok twoem
詳細
 1. そぎ芽接ぎ

 2. そぎ めつ ぎ
 3. sogi metu gi
 1. 깎아 싹접목

 2.  
 3. kkakk a ssak jeop mok
詳細
 1. そり落とす

 2. そり お とす
 3. sori o tosu
 1. 깎아 없앤다

 2.  
 3. kkakk a eobs aen ta
詳細
 1. そぎ取る

 2. そぎ と る
 3. sogi to ru
 1. 깎아 취한다

 2.  
 3. kkakk a chwi han ta
詳細
 1. 剃った

 2. そ っ た
 3. so xtu ta
 1. 깎았다

 2.  
 3. kkakk ass ta
詳細
 1. 削り屑

 2. けず り くず
 3. kezu ri kuzu
 1. 깎은 쓰레기

 2.  
 3. kkakk eun sseu re ki
詳細
 1. 削り屑受

 2. けず り くず うけ
 3. kezu ri kuzu uke
 1. 깎은 쓰레기수

 2.  
 3. kkakk eun sseu re ki su
詳細
 1. 削り屑の形成

 2. けず り くず の けいせい
 3. kezu ri kuzu no keisei
 1. 깎은 쓰레기의 형성

 2.  
 3. kkakk eun sseu re ki eui hyeong seong
詳細
 1. 値切らないで

 2. ねぎ ら ない で
 3. negi ra nai de
 1. 깎지 마

 2.  
 3. kkakk ji ma
詳細