wordbook

中国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-CHINESE
 1. 鼡尾状の

 2. しょ びじょう の
 3. syo bizyou no
 1. 鼡尾状的

 2.  
 3.  
詳細
 1. 鼡径大腿の

 2. しょ けい だいたい の
 3. syo kei daitai no
 1. 鼡直径大腿的

 2.  
 3.  
詳細
 1. 鼡径弓

 2. しょ けい ゆみ
 3. syo kei yumi
 1. 鼡直径弓

 2.  
 3.  
詳細
 1. 鼡径陰唇の

 2. しょ けい いんしん の
 3. syo kei insin no
 1. 鼡直径日阴嘴唇的

 2.  
 3.  
詳細
 1. 鼡径陰嚢の

 2. しょ けい いんのう の
 3. syo kei innou no
 1. 鼡直径日阴囊的

 2.  
 3.  
詳細
 1. 鼡径窩

 2. しょ けい か
 3. syo kei ka
 1. 鼡直径窝

 2.  
 3.  
詳細
 1. 鼡径襞

 2. しょ けい ひだ
 3. syo kei hida
 1. 鼡直径褶

 2.  
 3.  
詳細
 1. 鼡径鎌

 2. しょ けい かま
 3. syo kei kama
 1. 鼡直径镰刀

 2.  
 3.  
詳細
 1. 鼡径靱帯

 2. しょ けい じんたい
 3. syo kei zintai
 1. 鼡直径韧带

 2.  
 3.  
詳細