wordbook

中国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-CHINESE
 1. 駐屯部隊

 2. ちゅうとん ぶたい
 3. tyuuton butai
 1. 驻军部队

 2.  
 3.  
詳細
 1. 駐屯地

 2. ちゅうとんち
 3. tyuutonti
 1. 驻地

 2.  
 3.  
詳細
 1. 駐機場

 2. ちゅうきじょう
 3. tyuukizyou
 1. 驻机地方

 2.  
 3.  
詳細
 1. 駐留

 2. ちゅうりゅう
 3. tyuuryuu
 1. 驻留

 2.  
 3.  
詳細
 1. 駐留軍

 2. ちゅうりゅうぐん
 3. tyuuryuugun
 1. 驻留军队

 2.  
 3.  
詳細
 1. 駐在制度

 2. ちゅうざい せいど
 3. tyuuzai seido
 1. 驻留在制度

 2.  
 3.  
詳細
 1. 駐在事務所

 2. ちゅうざい じむしょ
 3. tyuuzai zimusyo
 1. 驻留在办事处

 2.  
 3.  
詳細
 1. 駐在官

 2. ちゅうざいかん
 3. tyuuzaikan
 1. 驻留在国家

 2.  
 3.  
詳細
 1. 駐在外交官

 2. ちゅうざい がいこうかん
 3. tyuuzai gaikoukan
 1. 驻留在外交官

 2.  
 3.  
詳細
 1. 駐留予備軍

 2. ちゅうりゅう よびぐん
 3. tyuuryuu yobigun
 1. 驻留备用品军队

 2.  
 3.  
詳細
 1. 駐在所

 2. ちゅうざいしょ
 3. tyuuzaisyo
 1. 驻留所

 2.  
 3.  
詳細