wordbook

中国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-CHINESE
 1. 頂点位相

 2. ちょうてん いそう
 3. tyouten isou
 1. 顶点位相

 2.  
 3.  
詳細
 1. 頂点屈折力

 2. ちょうてん くっせつ りょく
 3. tyouten kussetu ryoku
 1. 顶点屈折力

 2.  
 3.  
詳細
 1. 頂点電位

 2. ちょうてん でんい
 3. tyouten deni
 1. 顶点电势

 2.  
 3.  
詳細
 1. 頂点電流

 2. ちょうてん でんりゅう
 3. tyouten denryuu
 1. 顶点电流

 2.  
 3.  
詳細
 1. 頂点的機能

 2. ちょうてん てき きのう
 3. tyouten teki kinou
 1. 顶点的机能

 2.  
 3.  
詳細