wordbook

中国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-CHINESE
 1. 障壁

 2. しょうへき
 3. syouheki
 1. 障壁

 2.  
 3.  
詳細
 1. 障壁低下

 2. しょうへき ていか
 3. syouheki teika
 1. 障壁低下

 2.  
 3.  
詳細
 1. バリヤー層

 2. ばりやー そう
 3. bariya- sou
 1. 障壁层

 2.  
 3.  
詳細
 1. 障壁性

 2. しょうへき せい
 3. syouheki sei
 1. 障壁性

 2.  
 3.  
詳細
 1. 障壁戦術

 2. しょうへき せんじゅつ
 3. syouheki senzyutu
 1. 障壁战术

 2.  
 3.  
詳細
 1. 障壁透過

 2. しょうへき とうか
 3. syouheki touka
 1. 障壁透过

 2.  
 3.  
詳細
 1. 支障

 2. ししょう
 3. sisyou
 1. 障碍

 2.  
 3.  
詳細
 1. 故障

 2. こしょう
 3. kosyou
 1. 障碍

 2.  
 3.  
詳細
 1. 故障する

 2. こしょう する
 3. kosyou suru
 1. 障碍

 2.  
 3.  
詳細
 1. 無故障

 2. む こしょう
 3. mu kosyou
 1. 障碍

 2.  
 3.  
詳細
 1. 邪魔

 2. じゃま
 3. zyama
 1. 障碍

 2.  
 3.  
詳細
 1. 邪魔物

 2. じゃまもの
 3. zyamamono
 1. 障碍

 2.  
 3.  
詳細
 1. 邪魔者

 2. じゃまもの
 3. zyamamono
 1. 障碍

 2.  
 3.  
詳細
 1. 障害

 2. しょうがい
 3. syougai
 1. 障碍

 2.  
 3.  
詳細
 1. 故障品

 2. こしょう ひん
 3. kosyou hin
 1. 障碍东西

 2.  
 3.  
詳細
 1. 障害物

 2. しょうがいぶつ
 3. syougaibutu
 1. 障碍东西

 2.  
 3.  
詳細
 1. 障害物回避

 2. しょうがいぶつ かいひ
 3. syougaibutu kaihi
 1. 障碍东西回避

 2.  
 3.  
詳細
 1. 障害物感覚

 2. しょうがいぶつ かんかく
 3. syougaibutu kankaku
 1. 障碍东西感觉

 2.  
 3.  
詳細
 1. 障害物競争

 2. しょうがいぶつ きょうそう
 3. syougaibutu kyousou
 1. 障碍东西竞争

 2.  
 3.  
詳細
 1. 障害物競走

 2. しょうがいぶつ きょうそう
 3. syougaibutu kyousou
 1. 障碍东西赛跑

 2.  
 3.  
詳細
 1. 故障時間

 2. こしょう じかん
 3. kosyou zikan
 1. 障碍个小时

 2.  
 3.  
詳細
 1. 故障した

 2. こしょう し た
 3. kosyou si ta
 1. 障碍了

 2.  
 3.  
詳細
 1. 故障修理

 2. こしょう しゅうり
 3. kosyou syuuri
 1. 障碍修理

 2.  
 3.  
詳細
 1. 障害児

 2. しょうがいじ
 3. syougaizi
 1. 障碍儿童

 2.  
 3.  
詳細
 1. 障害年金

 2. しょうがい ねんきん
 3. syougai nenkin
 1. 障碍养老金

 2.  
 3.  
詳細
 1. 故障単位

 2. こしょう たんい
 3. kosyou tani
 1. 障碍单位

 2.  
 3.  
詳細
 1. 障害因子

 2. しょうがい いんし
 3. syougai insi
 1. 障碍因素

 2.  
 3.  
詳細
 1. 故障箇所

 2. こしょう かしょ
 3. kosyou kasyo
 1. 障碍地方

 2.  
 3.  
詳細
 1. 故障寿命

 2. こしょう じゅみょう
 3. kosyou zyumyou
 1. 障碍寿命

 2.  
 3.  
詳細
 1. 障害回復

 2. しょうがい かいふく
 3. syougai kaihuku
 1. 障碍收复

 2.  
 3.  
詳細
« PREV12NEXT »