wordbook

中国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-CHINESE
 1. 見分ける

 2. みわ ける
 3. miwa keru
 1. 识别

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別

 2. しきべつ
 3. sikibetu
 1. 识别

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別する

 2. しきべつ する
 3. sikibetu suru
 1. 识别

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別文字

 2. しきべつ もじ
 3. sikibetu mozi
 1. 识别个文字

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別値

 2. しきべつ ち
 3. sikibetu ti
 1. 识别价格

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別語

 2. しきべつ ご
 3. sikibetu go
 1. 识别句

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別可能性

 2. しきべつ かのうせい
 3. sikibetu kanousei
 1. 识别可能性

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別性の

 2. しきべつ せい の
 3. sikibetu sei no
 1. 识别性的

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別指数

 2. しきべつ しすう
 3. sikibetu sisuu
 1. 识别指数

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別素

 2. しきべつ もと
 3. sikibetu moto
 1. 识别本源

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別器

 2. しきべつ うつわ
 3. sikibetu utuwa
 1. 识别机

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別マーク

 2. しきべつ まーく
 3. sikibetu ma-ku
 1. 识别标志

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別ラベル

 2. しきべつ らべる
 3. sikibetu raberu
 1. 识别标签

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別標

 2. しきべつ しめ
 3. sikibetu sime
 1. 识别标记

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別レベル

 2. しきべつ れべる
 3. sikibetu reberu
 1. 识别水准

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別コード

 2. しきべつ こーど
 3. sikibetu ko-do
 1. 识别电码

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別する人

 2. しきべつ する ひと
 3. sikibetu suru hito
 1. 识别的人

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別種

 2. しきべつ だね
 3. sikibetu dane
 1. 识别种

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別符号

 2. しきべつ ふごう
 3. sikibetu hugou
 1. 识别符号

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別力

 2. しきべつ りょく
 3. sikibetu ryoku
 1. 识别能力

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別力欠如

 2. しきべつ りょく けつじょ
 3. sikibetu ryoku ketuzyo
 1. 识别能力欠缺

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別装置

 2. しきべつ そうち
 3. sikibetu souti
 1. 识别装置

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別記号

 2. しきべつ きごう
 3. sikibetu kigou
 1. 识别记号

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別試験法

 2. しきべつ しけん ほう
 3. sikibetu siken hou
 1. 识别试验性地法律

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別問題

 2. しきべつ もんだい
 3. sikibetu mondai
 1. 识别问题

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別閾

 2. しきべつ いき
 3. sikibetu iki
 1. 识别阈值

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識別閾値

 2. しきべつ いきち
 3. sikibetu ikiti
 1. 识别阈值价格

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識字率

 2. しきじりつ
 3. sikiziritu
 1. 识字率

 2.  
 3.  
詳細
 1. 識字運動

 2. しきじ うんどう
 3. sikizi undou
 1. 识字运动

 2.  
 3.  
詳細