wordbook

中国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-CHINESE
 1. 蝸牛

 2. かぎゅう
 3. kagyuu
 1. 蜗牛

 2.  
 3.  
詳細
 1. 蝸牛頂

 2. かぎゅう いただき
 3. kagyuu itadaki
 1. 蜗牛

 2.  
 3.  
詳細
 1. 蝸牛小管

 2. かぎゅう こすげ
 3. kagyuu kosuge
 1. 蜗牛小管

 2.  
 3.  
詳細
 1. 蝸牛陥凹

 2. かぎゅう かんおう
 3. kagyuu kanou
 1. 蜗牛掉了凹下

 2.  
 3.  
詳細
 1. 蝸牛枝

 2. かぎゅう えだ
 3. kagyuu eda
 1. 蜗牛树枝

 2.  
 3.  
詳細
 1. 蝸牛孔

 2. かぎゅう あな
 3. kagyuu ana
 1. 蜗牛洞

 2.  
 3.  
詳細
 1. 蝸牛神経

 2. かぎゅう しんけい
 3. kagyuu sinkei
 1. 蜗牛神经

 2.  
 3.  
詳細
 1. 蝸牛神経核

 2. かぎゅう しんけい かく
 3. kagyuu sinkei kaku
 1. 蜗牛神经核

 2.  
 3.  
詳細
 1. 蝸牛窓

 2. かぎゅう まど
 3. kagyuu mado
 1. 蜗牛窗

 2.  
 3.  
詳細
 1. 蝸牛管

 2. かぎゅう くだ
 3. kagyuu kuda
 1. 蜗牛管

 2.  
 3.  
詳細
 1. 蝸牛軸

 2. かぎゅう じく
 3. kagyuu ziku
 1. 蜗牛车轴

 2.  
 3.  
詳細
 1. 蝸牛軸板

 2. かぎゅう じく ばん
 3. kagyuu ziku ban
 1. 蜗牛车轴木板

 2.  
 3.  
詳細
 1. 蝸牛迷路

 2. かぎゅう めいろ
 3. kagyuu meiro
 1. 蜗牛迷途

 2.  
 3.  
詳細
 1. 蝸牛部

 2. かぎゅう ぶ
 3. kagyuu bu
 1. 蜗牛部

 2.  
 3.  
詳細
 1. 蝸電図法

 2. か でん ずほう
 3. ka den zuhou
 1. 蜗电作图法

 2.  
 3.  
詳細
 1. 蝸電図

 2. か でん ず
 3. ka den zu
 1. 蜗电图

 2.  
 3.  
詳細