wordbook

中国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-CHINESE
 1. 紛争関連の

 2. ふんそう かんれん の
 3. hunsou kanren no
 1. 纷争关联的

 2.  
 3.  
詳細
 1. 紛争国

 2. ふんそうこく
 3. hunsoukoku
 1. 纷争国家

 2.  
 3.  
詳細
 1. 紛争地域

 2. ふんそう ちいき
 3. hunsou tiiki
 1. 纷争地域

 2.  
 3.  
詳細
 1. 紛争大学

 2. ふんそう だいがく
 3. hunsou daigaku
 1. 纷争大学

 2.  
 3.  
詳細
 1. 紛争当事者

 2. ふんそう とうじしゃ
 3. hunsou touzisya
 1. 纷争当事人

 2.  
 3.  
詳細
 1. 紛争被害の

 2. ふんそう ひがい の
 3. hunsou higai no
 1. 纷争损害的

 2.  
 3.  
詳細
 1. 紛争の激化

 2. ふんそう の げきか
 3. hunsou no gekika
 1. 纷争的激烈化

 2.  
 3.  
詳細
 1. 紛争の調停

 2. ふんそう の ちょうてい
 3. hunsou no tyoutei
 1. 纷争的调停

 2.  
 3.  
詳細
 1. 紛争終結後

 2. ふんそう しゅうけつご
 3. hunsou syuuketugo
 1. 纷争终结以后

 2.  
 3.  
詳細
 1. 紛争解決

 2. ふんそう かいけつ
 3. hunsou kaiketu
 1. 纷争解决

 2.  
 3.  
詳細
 1. 紛争予防

 2. ふんそう よぼう
 3. hunsou yobou
 1. 纷争预防

 2.  
 3.  
詳細
 1. 殺到

 2. さっとう
 3. sattou
 1. 纷纷来

 2.  
 3.  
詳細
 1. 殺到する

 2. さっとう する
 3. sattou suru
 1. 纷纷来

 2.  
 3.  
詳細
 1. 殺到する人

 2. さっとう する ひと
 3. sattou suru hito
 1. 纷纷来到的人

 2.  
 3.  
詳細
 1. 売物殺到

 2. うりもの さっとう
 3. urimono sattou
 1. 纷纷来商品

 2.  
 3.  
詳細