wordbook

中国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-CHINESE
 1. 矮化

 2. わいか
 3. waika
 1. 矮化

 2.  
 3.  
詳細
 1. 内臓矮小症

 2. ないぞう わいしょう しょう
 3. naizou waisyou syou
 1. 矮小的内脏器官疾病

 2.  
 3.  
詳細
 1. 矮小変異体

 2. わいしょう へんいたい
 3. waisyou henitai
 1. 矮小的变化身体

 2.  
 3.  
詳細
 1. 矮小植物

 2. わいしょう しょくぶつ
 3. waisyou syokubutu
 1. 矮小的植物

 2.  
 3.  
詳細
 1. 矮小精巣

 2. わいしょう せいそう
 3. waisyou seisou
 1. 矮小的精巢

 2.  
 3.  
詳細
 1. 肢端矮小症

 2. あし はし わいしょう しょう
 3. asi hasi waisyou syou
 1. 矮小的肢端疾病

 2.  
 3.  
詳細
 1. 矮性種

 2. わいせい たね
 3. waisei tane
 1. 矮性种

 2.  
 3.  
詳細
 1. 矮新星

 2. わい しんせい
 3. wai sinsei
 1. 矮新星

 2.  
 3.  
詳細
 1. 矮星

 2. わいせい
 3. waisei
 1. 矮星

 2.  
 3.  
詳細
 1. 低木

 2. ていぼく
 3. teiboku
 1. 矮树

 2.  
 3.  
詳細
 1. 低木地帯

 2. ていぼく ちたい
 3. teiboku titai
 1. 矮树地带

 2.  
 3.  
詳細
 1. 低木層

 2. ていぼく そう
 3. teiboku sou
 1. 矮树层

 2.  
 3.  
詳細
 1. 低木帯

 2. ていぼくたい
 3. teibokutai
 1. 矮树带

 2.  
 3.  
詳細
 1. 矮林

 2. わい はやし
 3. wai hayasi
 1. 矮树林

 2.  
 3.  
詳細
 1. 低木林地

 2. ていぼくりん ち
 3. teibokurin ti
 1. 矮树林地

 2.  
 3.  
詳細
 1. 低木林

 2. ていぼくりん
 3. teibokurin
 1. 矮树树林

 2.  
 3.  
詳細
 1. 低木状の

 2. ていぼく じょう の
 3. teiboku zyou no
 1. 矮树状的

 2.  
 3.  
詳細
 1. 低木の

 2. ていぼく の
 3. teiboku no
 1. 矮树的

 2.  
 3.  
詳細
 1. 低木の列

 2. ていぼく の れつ
 3. teiboku no retu
 1. 矮树的列

 2.  
 3.  
詳細
 1. 低木の茂み

 2. ていぼく の しげ み
 3. teiboku no sige mi
 1. 矮树的草丛

 2.  
 3.  
詳細
 1. ポニー

 2. ぽにー
 3. poni-
 1. 矮种马

 2.  
 3.  
詳細