wordbook

中国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-CHINESE
 1. 瘢痕

 2. はんこん
 3. hankon
 1. 瘢伤痕

 2.  
 3.  
詳細
 1. 瘢痕様の

 2. はんこん さま の
 3. hankon sama no
 1. 瘢伤痕先生的

 2.  
 3.  
詳細
 1. 瘢痕切除術

 2. はんこん せつじょ じゅつ
 3. hankon setuzyo zyutu
 1. 瘢伤痕切除方法

 2.  
 3.  
詳細
 1. 瘢痕化する

 2. はんこん か する
 3. hankon ka suru
 1. 瘢伤痕化

 2.  
 3.  
詳細
 1. 瘢痕形成薬

 2. はんこん けいせい やく
 3. hankon keisei yaku
 1. 瘢伤痕形成药

 2.  
 3.  
詳細
 1. 瘢痕性の

 2. はんこん せい の
 3. hankon sei no
 1. 瘢伤痕性的

 2.  
 3.  
詳細
 1. 瘢痕性紅斑

 2. はんこん せい こうはん
 3. hankon sei kouhan
 1. 瘢伤痕性鲜红色斑点

 2.  
 3.  
詳細
 1. 瘢痕拘縮

 2. はんこん こうしゅく
 3. hankon kousyuku
 1. 瘢伤痕拘缩

 2.  
 3.  
詳細
 1. 瘢痕癌

 2. はんこん がん
 3. hankon gan
 1. 瘢伤痕癌

 2.  
 3.  
詳細
 1. 瘢痕領域

 2. はんこん りょういき
 3. hankon ryouiki
 1. 瘢伤痕领域

 2.  
 3.  
詳細