wordbook

中国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-CHINESE
 1. シアン化法

 2. しあん か ほう
 3. sian ka hou
 1. 氰化法律

 2.  
 3.  
詳細
 1. シアン化金

 2. しあん か きん
 3. sian ka kin
 1. 氰化金子

 2.  
 3.  
詳細
 1. シアン化鉛

 2. しあん か なまり
 3. sian ka namari
 1. 氰化铅

 2.  
 3.  
詳細
 1. シアン化銅

 2. しあん か どう
 3. sian ka dou
 1. 氰化铜

 2.  
 3.  
詳細
 1. シアン基の

 2. しあん もと の
 3. sian moto no
 1. 氰基础的

 2.  
 3.  
詳細
 1. シアン化物

 2. しあん ばけもの
 3. sian bakemono
 1. 氰妖怪

 2.  
 3.  
詳細
 1. シアン水銀

 2. しあん すいぎん
 3. sian suigin
 1. 氰水银

 2.  
 3.  
詳細
 1. シアン汚染

 2. しあん おせん
 3. sian osen
 1. 氰污染

 2.  
 3.  
詳細
 1. シアンの

 2. しあん の
 3. sian no
 1. 氰的

 2.  
 3.  
詳細
 1. シアン酸

 2. しあん さん
 3. sian san
 1. 氰酸

 2.  
 3.  
詳細
 1. シアン酸塩

 2. しあん さん しお
 3. sian san sio
 1. 氰酸盐

 2.  
 3.  
詳細
 1. シアン酢酸

 2. しあん さくさん
 3. sian sakusan
 1. 氰醋酸

 2.  
 3.  
詳細
 1. シアン銀

 2. しあん ぎん
 3. sian gin
 1. 氰银子

 2.  
 3.  
詳細