wordbook

中国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-CHINESE
 1. かく
 2. kaku
 1.  
 2.  
詳細
 1. 無核

 2. む かく
 3. mu kaku
 1.  
 2.  
詳細
 1. しん
 2. sin
 1.  
 2.  
詳細
 1. 核世界

 2. かく せかい
 3. kaku sekai
 1. 核世界

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核事故

 2. かく じこ
 3. kaku ziko
 1. 核事故

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核雲

 2. かく ぐも
 3. kaku gumo
 1. 核云

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核保有諸国

 2. かくほゆう しょこく
 3. kakuhoyuu syokoku
 1. 核保有各国

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核保有国

 2. かくほゆうこく
 3. kakuhoyuukoku
 1. 核保有国家

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核クラブ

 2. かく くらぶ
 3. kaku kurabu
 1. 核俱乐部

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核傍の

 2. かく そば の
 3. kaku soba no
 1. 核傍边的

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核貯蔵庫

 2. かく ちょぞうこ
 3. kaku tyozouko
 1. 核储藏库

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核様体

 2. かく ようだい
 3. kaku youdai
 1. 核先生身体

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核関連の

 2. かくかんれん の
 3. kakukanren no
 1. 核关联的

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核戦力

 2. かくせんりょく
 3. kakusenryoku
 1. 核军备力

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核氷

 2. かく こおり
 3. kaku koori
 1. 核冰

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核減速材

 2. かく げんそくざい
 3. kaku gensokuzai
 1. 核减速材料

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核輸出

 2. かく ゆしゅつ
 3. kaku yusyutu
 1. 核出口

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核分裂

 2. かくぶんれつ
 3. kakubunretu
 1. 核分裂

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核分裂性の

 2. かくぶんれつ せい の
 3. kakubunretu sei no
 1. 核分裂性的

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核分裂収率

 2. かくぶんれつ しゅうりつ
 3. kakubunretu syuuritu
 1. 核分裂收比率

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核分裂毒

 2. かくぶんれつ どく
 3. kakubunretu doku
 1. 核分裂毒

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核分裂爆弾

 2. かくぶんれつ ばくだん
 3. kakubunretu bakudan
 1. 核分裂炸弹

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核分裂片

 2. かくぶんれつ ひら
 3. kakubunretu hira
 1. 核分裂片

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核分裂物質

 2. かくぶんれつ ぶっしつ
 3. kakubunretu bussitu
 1. 核分裂物质

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核分裂ガス

 2. かくぶんれつ がす
 3. kakubunretu gasu
 1. 核分裂瓦斯

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核加速装置

 2. かく かそく そうち
 3. kaku kasoku souti
 1. 核加速装置

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核動

 2. かく どう
 3. kaku dou
 1. 核动

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核包膜

 2. かく づつみ まく
 3. kaku zutumi maku
 1. 核包装膜

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核化学

 2. かくかがく
 3. kakukagaku
 1. 核化学

 2.  
 3.  
詳細
 1. 核化学者

 2. かく かがくしゃ
 3. kaku kagakusya
 1. 核化学家

 2.  
 3.  
詳細