wordbook

中国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-CHINESE
 1. さとし
 2. satosi
 1.  
 2.  
詳細
 1. 知恵者

 2. ちえしゃ
 3. tiesya
 1. 智人

 2.  
 3.  
詳細
 1. チリ

 2. ちり
 3. tiri
 1. 智利

 2.  
 3.  
詳細
 1. チリチリ頭

 2. ちりちり あたま
 3. tiritiri atama
 1. 智利智利头

 2.  
 3.  
詳細
 1. チリドッグ

 2. ちり どっぐ
 3. tiri doggu
 1. 智利狗

 2.  
 3.  
詳細
 1. チリ硝石

 2. ちり しょうせき
 3. tiri syouseki
 1. 智利硝石头

 2.  
 3.  
詳細
 1. チリソース

 2. ちりそーす
 3. tiriso-su
 1. 智利辣酱油

 2.  
 3.  
詳細
 1. 知力

 2. ちりょく
 3. tiryoku
 1. 智力

 2.  
 3.  
詳細
 1. 精薄の

 2. せいはく の
 3. seihaku no
 1. 智力不全

 2.  
 3.  
詳細
 1. 精薄

 2. せいはく
 3. seihaku
 1. 智力不全者

 2.  
 3.  
詳細
 1. 知力増幅剤

 2. ちりょく ぞうふく ざい
 3. tiryoku zouhuku zai
 1. 智力放大剂

 2.  
 3.  
詳細
 1. 知性派の

 2. ちせいは の
 3. tiseiha no
 1. 智力派的

 2.  
 3.  
詳細
 1. クイズ

 2. くいず
 3. kuizu
 1. 智力竞赛

 2.  
 3.  
詳細
 1. クイズ番組

 2. くいず ばんぐみ
 3. kuizu bangumi
 1. 智力竞赛节目

 2.  
 3.  
詳細
 1. 知力衰退

 2. ちりょく すいたい
 3. tiryoku suitai
 1. 智力衰退

 2.  
 3.  
詳細
 1. 知能指数

 2. ちのうしすう
 3. tinousisuu
 1. 智商

 2.  
 3.  
詳細
 1. 智慧

 2. ちえ
 3. tie
 1. 智慧

 2.  
 3.  
詳細
 1. 知恵

 2. ちえ
 3. tie
 1. 智慧

 2.  
 3.  
詳細
 1. 智歯

 2. ちし
 3. tisi
 1. 智牙

 2.  
 3.  
詳細
 1. 知育

 2. ちいく
 3. tiiku
 1. 智育

 2.  
 3.  
詳細
 1. 知恵遅れの

 2. ちえ おく れ の
 3. tie oku re no
 1. 智能发育很慢

 2.  
 3.  
詳細
 1. 知能犯

 2. ちのうはん
 3. tinouhan
 1. 智能犯罪

 2.  
 3.  
詳細