wordbook

中国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-CHINESE
 1. 批准する

 2. ひじゅん する
 3. hizyun suru
 1. 批准

 2.  
 3.  
詳細
 1. 裁可

 2. さいか
 3. saika
 1. 批准

 2.  
 3.  
詳細
 1. 裁可する

 2. さいか する
 3. saika suru
 1. 批准

 2.  
 3.  
詳細
 1. 批評文学

 2. ひひょうぶんがく
 3. hihyoubungaku
 1. 批判文学

 2.  
 3.  
詳細
 1. 批評論集

 2. ひひょう ろんしゅう
 3. hihyou ronsyuu
 1. 批判论文集

 2.  
 3.  
詳細
 1. 批判

 2. ひはん
 3. hihan
 1. 批印章

 2.  
 3.  
詳細
 1. 批判力

 2. ひはんりょく
 3. hihanryoku
 1. 批印章力

 2.  
 3.  
詳細
 1. 批判哲学

 2. ひはん てつがく
 3. hihan tetugaku
 1. 批印章哲学

 2.  
 3.  
詳細
 1. 批判文書

 2. ひはん ぶんしょ
 3. hihan bunsyo
 1. 批印章文书

 2.  
 3.  
詳細
 1. 卸売業

 2. おろしうりぎょう
 3. orosiurigyou
 1. 批发业

 2.  
 3.  
詳細
 1. 卸値

 2. おろしね
 3. orosine
 1. 批发价

 2.  
 3.  
詳細
 1. 卸値相場

 2. おろしね そうば
 3. orosine souba
 1. 批发价行市

 2.  
 3.  
詳細
 1. 卸協同組合

 2. おろし きょうどうくみあい
 3. orosi kyoudoukumiai
 1. 批发协同组合

 2.  
 3.  
詳細
 1. 卸し業者

 2. おろ し ぎょうしゃ
 3. oro si gyousya
 1. 批发同业者

 2.  
 3.  
詳細
 1. 卸売商

 2. おろしうりしょう
 3. orosiurisyou
 1. 批发商

 2.  
 3.  
詳細
 1. 卸売業者

 2. おろしうりぎょう しゃ
 3. orosiurigyou sya
 1. 批发商

 2.  
 3.  
詳細
 1. 卸売商品

 2. おろしうりしょうひん
 3. orosiurisyouhin
 1. 批发商东西

 2.  
 3.  
詳細
 1. 卸売商人

 2. おろしうりしょう じん
 3. orosiurisyou zin
 1. 批发商人

 2.  
 3.  
詳細
 1. 卸売店

 2. おろしうりてん
 3. orosiuriten
 1. 批发小卖部

 2.  
 3.  
詳細
 1. 卸売市場

 2. おろしうり しじょう
 3. orosiuri sizyou
 1. 批发市场

 2.  
 3.  
詳細
 1. 卸問屋

 2. おろしどんや
 3. orosidonya
 1. 批发店

 2.  
 3.  
詳細
 1. 問屋

 2. とんや
 3. tonya
 1. 批发店

 2.  
 3.  
詳細
 1. 問屋業

 2. とんやぎょう
 3. tonyagyou
 1. 批发店业

 2.  
 3.  
詳細
 1. 問屋倉庫

 2. とんや そうこ
 3. tonya souko
 1. 批发店仓库

 2.  
 3.  
詳細
 1. 問屋街

 2. とんやがい
 3. tonyagai
 1. 批发店市镇

 2.  
 3.  
詳細
 1. 卸し店

 2. おろ し てん
 3. oro si ten
 1. 批发店铺

 2.  
 3.  
詳細
 1. 大根を卸す

 2. だいこん を おろ す
 3. daikon wo oro su
 1. 批发白萝卜

 2.  
 3.  
詳細
 1. 卸しの売買

 2. おろ し の ばいばい
 3. oro si no baibai
 1. 批发的买卖

 2.  
 3.  
詳細
 1. 卸金融

 2. おろし きんゆう
 3. orosi kinyuu
 1. 批发金融

 2.  
 3.  
詳細
 1. 卸売

 2. おろしうり
 3. orosiuri
 1. 批发销售

 2.  
 3.  
詳細
« PREV123NEXT »