wordbook

中国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-CHINESE
 1. 味覚

 2. みかく
 3. mikaku
 1. 味觉

 2.  
 3.  
詳細
 1. 味覚中枢

 2. みかく ちゅうすう
 3. mikaku tyuusuu
 1. 味觉中枢

 2.  
 3.  
詳細
 1. 味覚力

 2. みかく りき
 3. mikaku riki
 1. 味觉力

 2.  
 3.  
詳細
 1. 味覚受容体

 2. みかく じゅようたい
 3. mikaku zyuyoutai
 1. 味觉容纳身体

 2.  
 3.  
詳細
 1. 味覚性発汗

 2. みかく せい はっかん
 3. mikaku sei hakkan
 1. 味觉性发汗

 2.  
 3.  
詳細
 1. 味覚器

 2. みかく うつわ
 3. mikaku utuwa
 1. 味觉机

 2.  
 3.  
詳細
 1. 味覚検査法

 2. みかく けんさほう
 3. mikaku kensahou
 1. 味觉检查法律

 2.  
 3.  
詳細
 1. 味覚消失

 2. みかく しょうしつ
 3. mikaku syousitu
 1. 味觉消失

 2.  
 3.  
詳細
 1. 味覚の

 2. みかく の
 3. mikaku no
 1. 味觉的

 2.  
 3.  
詳細
 1. 味覚神経

 2. みかく しんけい
 3. mikaku sinkei
 1. 味觉神经

 2.  
 3.  
詳細
 1. 味覚細胞

 2. みかく さいぼう
 3. mikaku saibou
 1. 味觉细胞

 2.  
 3.  
詳細
 1. 味覚欠損症

 2. みかく けっそんしょう
 3. mikaku kessonsyou
 1. 味觉缺损症

 2.  
 3.  
詳細
 1. 味覚芽

 2. みかく め
 3. mikaku me
 1. 味觉芽

 2.  
 3.  
詳細
 1. 味覚嫌悪

 2. みかく けんお
 3. mikaku keno
 1. 味觉讨厌

 2.  
 3.  
詳細
 1. 味覚過敏

 2. みかく かびん
 3. mikaku kabin
 1. 味觉过敏

 2.  
 3.  
詳細
 1. 味覚野

 2. みかく の
 3. mikaku no
 1. 味觉野地

 2.  
 3.  
詳細
 1. 味覚鼻漏

 2. みかく はな もり
 3. mikaku hana mori
 1. 味觉鼻漏

 2.  
 3.  
詳細
 1. 強い香味

 2. つよ い こうみ
 3. tuyo i koumi
 1. 味道强逼了发出芳香

 2.  
 3.  
詳細
 1. 味が落ちる

 2. あじ が お ちる
 3. azi ga o tiru
 1. 味道落下

 2.  
 3.  
詳細
 1. 隠し味

 2. かく し あじ
 3. kaku si azi
 1. 味道藏起来

 2.  
 3.  
詳細
 1. 引け味

 2. ひ け あじ
 3. hi ke azi
 1. 味道请拉

 2.  
 3.  
詳細