wordbook

中国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-CHINESE
 1. 獣医

 2. じゅうい
 3. zyuui
 1. 兽医

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣医外科

 2. じゅうい げか
 3. zyuui geka
 1. 兽医外科

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣医学

 2. じゅういがく
 3. zyuuigaku
 1. 兽医学

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣医術

 2. じゅうい じゅつ
 3. zyuui zyutu
 1. 兽医方法

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣医の助手

 2. じゅうい の じょしゅ
 3. zyuui no zyosyu
 1. 兽医的助手

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣医の職業

 2. じゅうい の しょくぎょう
 3. zyuui no syokugyou
 1. 兽医的职业

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣医の診察

 2. じゅうい の しんさつ
 3. zyuui no sinsatu
 1. 兽医的诊断

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣性

 2. じゅうせい
 3. zyuusei
 1. 兽性

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣皮恐怖症

 2. じゅうひ きょうふしょう
 3. zyuuhi kyouhusyou
 1. 兽皮恐怖症

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣類

 2. じゅうるい
 3. zyuurui
 1. 兽类

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣化妄想

 2. じゅうか もうそう
 3. zyuuka mousou
 1. 兽类化幻想

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣医学生

 2. じゅうい がくせい
 3. zyuui gakusei
 1. 兽类医学生

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣医科大学

 2. じゅういかだいがく
 3. zyuuikadaigaku
 1. 兽类医科大学

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣形

 2. じゅうぎょう
 3. zyuugyou
 1. 兽类型

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣形神の

 2. じゅうぎょう かみ の
 3. zyuugyou kami no
 1. 兽类型神的

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣毛

 2. じゅうもう
 3. zyuumou
 1. 兽类头发

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣姦

 2. じゅうかん
 3. zyuukan
 1. 兽类姦

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣姦者

 2. じゅうかん しゃ
 3. zyuukan sya
 1. 兽类姦者

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣弓類

 2. けもの ゆみ るい
 3. kemono yumi rui
 1. 兽类弓种类

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣欲

 2. じゅうよく
 3. zyuuyoku
 1. 兽类欲望

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣類の

 2. じゅうるい の
 3. zyuurui no
 1. 兽类的

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣的快楽

 2. けもの てき かいらく
 3. kemono teki kairaku
 1. 兽类的快乐

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣脂

 2. じゅうし
 3. zyuusi
 1. 兽类脂肪

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣脂塗装

 2. じゅうし とそう
 3. zyuusi tosou
 1. 兽类脂肪涂饰

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣脂石鹸

 2. じゅうし せっけん
 3. zyuusi sekken
 1. 兽类脂肪肥皂

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣脚竜

 2. じゅうきゃく りゅう
 3. zyuukyaku ryuu
 1. 兽类脚龙

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣道

 2. けものみち
 3. kemonomiti
 1. 兽类马路

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣骨

 2. じゅうこつ
 3. zyuukotu
 1. 兽类骨

 2.  
 3.  
詳細
 1. 獣肉

 2. じゅうにく
 3. zyuuniku
 1. 兽肉

 2.  
 3.  
詳細