wordbook

中国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-CHINESE
 1. 価値ある

 2. かち ある
 3. kati aru
 1.  
 2.  
詳細
 1. 価値のある

 2. かち の ある
 3. kati no aru
 1.  
 2.  
詳細
 1. 値する

 2. あたい する
 3. atai suru
 1.  
 2.  
詳細
 1. 無価の

 2. むか の
 3. muka no
 1.  
 2.  
詳細
 1. 宿直員

 2. しゅくちょくいん
 3. syukutyokuin
 1. 值夜员员

 2.  
 3.  
詳細
 1. ありがたく

 2. ありがたく
 3. arigataku
 1. 值得感谢地

 2.  
 3.  
詳細
 1. 祝祭の音楽

 2. しゅくさい の おんがく
 3. syukusai no ongaku
 1. 值得祝贺的仪式的音乐

 2.  
 3.  
詳細
 1. お祝いの日

 2. お いわ い の ひ
 3. o iwa i no hi
 1. 值得祝贺的天

 2.  
 3.  
詳細
 1. 祝いの抱擁

 2. いわ い の ほうよう
 3. iwa i no houyou
 1. 值得祝贺的拥抱

 2.  
 3.  
詳細
 1. 祝い歌

 2. いわ い うた
 3. iwa i uta
 1. 值得祝贺的歌

 2.  
 3.  
詳細
 1. 祝祷

 2. しゅくとう
 3. syukutou
 1. 值得祝贺的祷

 2.  
 3.  
詳細
 1. 祝い酒

 2. いわ い ざけ
 3. iwa i zake
 1. 值得祝贺的酒

 2.  
 3.  
詳細
 1. 祝いの酒宴

 2. いわ い の しゅえん
 3. iwa i no syuen
 1. 值得祝贺的酒宴

 2.  
 3.  
詳細
 1. 殊勝な努力

 2. しゅしょう な どりょく
 3. syusyou na doryoku
 1. 值得称赞的努力

 2.  
 3.  
詳細
 1. 殊勝な態度

 2. しゅしょう な たいど
 3. syusyou na taido
 1. 值得称赞的态度

 2.  
 3.  
詳細
 1. 当直をする

 2. とうちょく を する
 3. toutyoku wo suru
 1. 值班

 2.  
 3.  
詳細
 1. 当直軍曹

 2. とうちょく ぐんそう
 3. toutyoku gunsou
 1. 值班中士

 2.  
 3.  
詳細
 1. 当直士官

 2. とうちょく しかん
 3. toutyoku sikan
 1. 值班军官

 2.  
 3.  
詳細
 1. 当直将校

 2. とうちょく しょうこう
 3. toutyoku syoukou
 1. 值班军官

 2.  
 3.  
詳細
 1. 当直医

 2. とうちょくい
 3. toutyokui
 1. 值班医

 2.  
 3.  
詳細
 1. 当番表

 2. とうばん ひょう
 3. touban hyou
 1. 值班的表

 2.  
 3.  
詳細
 1. 当直表

 2. とうちょく ひょう
 3. toutyoku hyou
 1. 值班表

 2.  
 3.  
詳細