wordbook
ヒンディー語辞書DICTIONARY JAPANESE-HINDI

日本語/Japanese???? ?????? ????????? ?????? ????? ????????? ??????????? ??? ???????? ??? ??? ???? ??? ???????? ??????? ?????????? ???? ???? ????? ???? ?? ?????? ???? ?????? ??? ??? ???? ????? ??????? ????? ???? ????? ??? ????? ????? ????? ??? ???? ????? ????? ????? ????? ????? ???? ??? ????? ????? ????? ???????? ????? ?????? ????? ????? ????? ????? ?????

日本語かな/Kana?? ??? ? ? ???? ? ???? ? ?? ??? ? ??? ?? ? ???? ? ? ???? ? ?? ? ? ???? ?? ? ??? ? ? ? ? ???? ? ? ? ?? ? ???? ? ????? ? ?? ? ? ???? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ??? ?? ? ??? ? ??? ?? ? ?????? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?? ? ????? ? ??? ? ? ??? ?? ? ?? ? ? ??? ? ??? ? ?? ??? ? ???? ?? ? ?? ??? ? ? ?? ? ?? ??? ? ? ? ? ??? ??? ?? ? ? ??? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?? ? ? ??? ?? ? ??? ?? ? ?? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ? ???? ?? ? ?? ???? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ???? ?? ? ???? ??

日本語ローマ字/Alphabetyoi aite ? hi kkakari ? tukamae ta ii otoko ? mazui koto ? kyatti ? hi kkakaxtu ta mono ? hi kkakeru tame no dougu ? wa re ? kyoumi wo hi ku koto ? kekkan ? syuukaku ? togi re ? nanten ? tuka mae tai mono ? tuka mae ta mono ? tuka maeru tame no dougu ? hokaku butu ? mondaiten ? o tosi ana ? to me gane ? wana ? gurappuru ? kumiu ti ? tukamu koto ? nigi ri ? rikai ? kakaru ? tuka maeru ? kyatti suru ? tuka maeru ? tu maru ? tuka maeru ? mi ru ? kakari awase suru ? mi tukeru ? o ituku ? e ru ? wa karu ? ki ki to ru ? to raeru ? rikai suru ? to ri ku mu ? ku mi a u ? tukamu ? nigi ru ? haaku suru ? rikai suru ? omo i da su ? kioku wo yo bi modo su ? saigen suru ? sai taiken suru ? to ri kae su ? to ri modo su ? uba i kae su ? dakkai suru ? dakkan suru

ヒンディー語/Hindi?????

ヒンディー語発音/Kana 

ヒンディー語発音/Alphabet